Publikationer
Mellan brons- och järnålder. Ett rikt gravfynd och dess datering med konventionell metod och C14 

Författare: NYLÉN, Erik

ISBN: 91-7192-007-2

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 41

Utgivningsår: 1972

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 44

Beställningsinformation: eddy.se


(Zusammenfassung)