Publikationer
Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak 

Författare: LJUNGMAN, Ulrika

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 33

Utgivningsår: 1969

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 37

Beställningsinformation: Out of print


(A contribution to the interpretation of the ceiling paintings of the abandoned church of Dädesjö)