Publikationer
Gropkeramikboplatsen Jonstorp RÄ 

Författare: MALMER, Mats P.

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 115

Utgivningsår: 1969

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 36

Beställningsinformation: Out of print


(The neolithic site of Jonstorp RÄ, Scania)