Publikationer
Skälbyfyndet. En boplatslämning från den yngre bronsåldern 

Författare: OLDEBERG, Andreas

ISSN: 0083-6737

Antal sidor: 56

Utgivningsår: 1960

Serie: Arkiv: Antikvariskt arkiv 15

Beställningsinformation: eddy.se


(Der Fund von Skälby. Ein Siedlungsfund aus der jüngeren Bronzezeit)