Publikationer
Ih
Ingemar Hedenius – en filosof och hans tid

Författare: NORDIN, Svante

ISBN: 91-27-09915-6

Antal sidor:

Utgivningsår: 2004

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA


När Ingemar Hedenius (1908–1982) publicerade sin bok Tro och vetande gav den upphov till en av de mest omfattande kulturdebatter som förts i Sverige. Boken handlade om kristendomens sanning men också om kyrkans ställning i samhället och om teologins roll. ”Det finns ingen Gud och Ingemar Hedenius är hans profet”, sa ett kvickhuvud.

Hedenius blev känd för att vara en stridbar deltagare i akademiska gräl och en skarp röst i kulturdebatten. Men som professor i Uppsala utövade han också ett inflytande på filosofin i Sverige som ännu är märkbart. Mindre känt är kanske Hedenius starka musikaliska och litterära intressen, med vänner som Bror Hjorth, Erik Lindegren, Tora Dahl, Vilhelm Moberg och många andra. Det komplicerade förhållandet till Herbert Tingsten och Olof Lagercrantz intog en särställning.

Svante Nordins biografi låter på basis av ett rikt brev- och dokumentmaterial för första gången Ingemar Hedenius framträda i helfigur, grov i mun och penna i förhållande till fiender och meningsmotståndare, vek och känslig i umgänget med sina vänner.