Publikationer
Forssell
Hans Forssell – Historiker, publicist, statsråd

Författare: SCHÜCK, Herman

ISBN: 91-27-08327-6

Antal sidor: 490

Utgivningsår: 2001

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA


Hans Forssell var under 1870- och 80-talen en högt uppburen forskare, ämbetsman och politiker. Han disputerade i Uppsala 1866 på en banbrytande avhandling om Gustav Vasa. Åren därefter är han intensivt arbetande och uppmärksammad: som tidningsredaktör, som sekreterare i utskott och utredningar, som idé- och samhällsdebattör och historiker. Han blev beundrad för sin arbetskapacitet och idérikedom, men ansågs också vara äregirig, utmanande och splittrad.

År 1875 vid 32 års ålder blev han finansminister i De Geers andra ministär. Som statsråd var han en särling med lysande utförsgåvor men med föga gehör hos rikets herrar. Efter en schism med statsministern Arvid Posse tvingades han avgå 1880.
Hans Forssell blev nu president i Kammarkollegiet och fortsatte som forskare och samhällsdebattör. År 1881 invaldes han i Svenska Akademien. Hans stora forskningsprojekt om vasatiden kom dock att reduceras till arbeten av mer statistisk art. Med sina politiska åsikter hamnade han också allt mer på tvärs mot samhällsutvecklingen och som debattör blev han mer och mer marginaliserad. Hans forskning har uppmärksammats först nu hundra år efter hans död.

Hans Forssells (1843–1901) bana började lysande, men med åren hamnade han allt mer i otakt med sin egen tid. I Hjalmar Söderbergs skådespel ”Gertrud” förekommer han under namnet Tor Torell om vilken det där sägs att han var ”ett namn som det var klang i en gång i världen”.