Publikationer
Gustaf Hallström – arkeolog i världskrigens epok

Författare: BAUDOU, Evert

ISBN: 91-27-06671-1

Antal sidor: 320

Utgivningsår: 1997

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: Out of print


Arkeologen Gustaf Hallström (1880–1962) verkade i en tid då Sveriges forntid ännu var till stora delar okänd, i synnerhet gällde detta Norrland. Efter studier i Uppsala började han omfattande arkeologiska och etnografiska fältundersökningar i Nordskandinavien och på Kolahalvön. Med sitt ekologiska synsätt kunde han leva sig in i naturens och människornas villkor i norr. Han var en av de första som konsekvent använde kamera i fält och i hans fotoarkiv finns bilder av utsökt kvalitet. Hans mest kända verk behandlar de förhistoriska hällristningarna i Nordskandinavien.

Gustaf Hallströms liv sammanföll med en rad storpolitiska omvälvningar. Med sitt samhällsengagemang kunde han inte stå utanför tidens händelser. Under första världskriget var han svenska Röda Korstets delegat i Sibirien i räddningsaktionerna för krigsfångar. Under Finlands frihetskrig 1918 var han en av organisatörerna av Svenska brigaden och han verkade också för Finland under vinterkriget 1939–1940. Under den forskande arkeologens täckmantel genomförde han sedan flera uppdrag för den svenska militära underrättelsetjänsten mot den tyska krigsmakten i Nordnorge.

Men Evert Baudou går i den här biografin längre än till bara Gustaf Hallströms liv och verk. Med hjälp av det rika källmaterialet visar han hur den arkeologiska forskningen i Sverige kom att spela en roll i samhällslivet och hur den blev allt mer beroende av tidens politiska idéer. Arkeologin var inte längre en oskyldig sysselsättning för en liten grupp intresserade utan kunde bli ett politiskt instrument för andra syften än de rent vetenskapliga.