Publikationer
Carl Nordenfalk. Mest om konst.

Författare: Nordenfalk, K. & Bjurström, P. (red.)

ISBN: 91-27-05945-6

Antal sidor: 430

Utgivningsår: 1996

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA


Memorarer efter författarens manuskript redigerade av K. Nordenfalk & P. Bjurström

Carl Nordenfalk (1907–1992) legendarisk chef för Nationalmuseum, var en internationellt verksam forskare och expert inom det medeltida bokmåleriet. Vid sidan av sitt omfattande vetenskapliga författarskap var han under mer än trettio år också en framgångsrik museiman och krönte sin bana som överintendent och chef för Nationalmuseum i Stockholm.


Många av Nationalmuseums mest uppmärksammade utställningar var Carl Nordenfalks verk, bl.a. den magnifika van Gogh-utställningen 1946 och Rembrandt-utställningen 1956 liksom Christina-utställningen 1966, den sista och mest monumentala av hans insatser på museet. Han stod också bakom några av de viktigaste inköpen till Nationalmuseums samlingar. År 1952 lyckades han t.ex. genomdriva förvärvet av Watteaus ”Kärleksrelationen”, juvelen i museets 1700-talsamling.