Publikationer
C.F. Adelcrantz. Ett gustavianskt konstnärsöde

Författare: FOGELMARCK, Stig

ISBN: 91-27-04265-0

Antal sidor: 147

Utgivningsår: 1995

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA


Överintendenten och arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716–1796) hörde till den krets av personligheter som gav 1700-talets svenska kulturliv dess identitet. Hans konstnärliga skapelser utgör höjdpunkter i vårt byggnadshistoriska arv. Kina slott i Drottningholmsparken, Drottningholmsteatern, Confidencen vid Ulriksdal, Adolf Fredriks kyrka i Stockholm och Sturehovs slott i Botkyrka är alla exempel på Adencrantz’ storhet som arkitekt.

Trots sin framstående ställning i samhället och sin av samtiden högt uppskattade konstnärliga gärning fick Adelcrantz ett tragiskt livsöde. Han slutade sina dagar som en totalt ruinerad man. Bland annat förlorade han de sköna bostäder han skapat åt sig i Stockholm och på landet, Adelcrantzka palatset vid Karduansmakargatan och Trångsunds gård vid Drevviken.

Stig Fogelmarck ger här ett mångfasetterat porträtt av den rikt begåvade Adelcrantz och belyser hans insatser som mångårig ledare för svenskt byggande och skicklig administratör av de fria konsternas akademi. Han ger också en bild av den store arkitektens problemfyllda förhållande till kungafamiljen, framför allt Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik, och hans lojalitet med de kungliga uppdragsgivarna som till slut skulle komma att kosta honom allt.