Publikationer
Erland Hjärne. En historikers livsöde

Författare: SVENSON, Sven G.

ISBN: 91-27-03843-2

Antal sidor:

Utgivningsår: 1994

Serie: Svenska lärde (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA


Erland Hjärne (1887–1969) blev professor i historia vid Uppsala universitet 1930. Bland studenter och kolleger var han berömd för sin lärdom, sin skygghet och inte minst för sin märkliga befordringsgång. Han var mannen som utnämnts till professor utan att ha disputerat för doktorsgraden och som av sina vänner mer eller mnindre tvingats att skicka in sina ansökingshandlingar. Ryktet visste också att han hade skrivbordslådorna fulla av märkliga men opublicerade manuskript.

I sin biografi över denne lärdomsgigant ger Sven G. Svenson också en bild av människan Erland Hjärne, ett gripande och tragiskt människoöde. Erland Hjärne var son till den berömde historikern Harald Hjärne, och skuggan av fadern föll mörk över hans liv. Under långa perioder plågades han av svåra depressioner, men däremellan var han framgångsrik som forskare och författade så småningom ett stort antal vetenskapliga skrifter. De flesta behandlar svårlösta problem rörande Sveriges äldsta historia.