Publikationer
Europeiska urkunder

Författare: Ambjörnsson, Ronny & Eriksson, Gunnar (red.)

ISBN: 91-27-07199-5

Antal sidor: 293

Utgivningsår: 1998

Serie: Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA