Publikationer
Majoritet och minoritet i Östersjöområdet. Ett historiskt perspektiv

Författare: RUNBLOM, Harald

ISBN: 91-27-03597-2

Antal sidor: 166

Utgivningsår: 1995

Serie: Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA