Publikationer
Bodin
Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie

Författare: BODIN, Per-Arne

ISBN: 978-91-27-11478-4

Antal sidor: 161

Utgivningsår: 2006

Serie: Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: Distribueras av Natur och Kultur


(Ny reviderad utgåva)