Publikationer
Landskapsbilden. Ur den europeiska naturkänslans historia

Författare: ELLENIUS, A.

ISBN: 91-27-03399-6

Antal sidor:

Utgivningsår: 1992

Serie: Vitterhetsakademiens skriftserie om Europa (Natur och Kultur)

Beställningsinformation: KVHAA