Publikationer
Curman
Sigurd Curman. Riksantikvarie – Ett porträtt

Författare: ÅMAN, Anders

ISBN: 978-91-7353-220-4

Antal sidor:

Utgivningsår: 2008

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


Sigurd Curman (1879–1966) var riksantikvarie från 1923 till 1946. Han var mer framgångsrik än någon annan på denna post och han var en viktig person också på andra områden i sin tids Sverige. Hans liv och verksamhet är en historia värd att berättas för alla som bryr sig om det svenska kulturarvet.

Anders Åman har varit lektor i arkitekturhistoria på KTH och professor i konstvetenskap, först i Umeå och sedan i Uppsala. Han har skrivit om vårdinstitutionernas arkitekturhistoria, om arkitektur och ideologi i Stalintidens Östeuropa men också om ämnen som hörde till Sigurd Curmans intressen.