Publikationer
Landgren
Gunnar Tideström. Litteraturhistoriker och litteraturpedagog

Författare: LANDGREN, Bengt

ISBN: 978-91-7353-179-5

Antal sidor: 376

Utgivningsår: 2007

Serie: Svenska lärde (Atlantis)

Beställningsinformation: Distribueras av Atlantis


Gunnar Tideström (1906–1985) var professor i litteraturhistoria i Uppsala 1948–1971. Han disputerade 1941 på en uppmärksammad avhandling om Runebergs romantiska estetik men är framför allt känd som modernismforskare. År 1947 utgav han en serie analyser av modern svenskspråkig lyrik (Lyrisk tidsspegel) och 1949 en stor monografi om Edith Södergran.

Bengt Landgren berättar i sin levnadsteckning om Tideströms uppväxt i ett prästhem i Dalarna, om hans studieår och akademiska karriär och hans litteraturpedagogiska insatser.