Publikationer
Den litterära biografin. Symposium, avhållet i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien den 18–19 februari 1988

Författare: Platen, M. von (red.)

ISBN: 91-22-01312-1

Antal sidor: 105

Utgivningsår: 1989

Serie: Samarbete med AWI

Beställningsinformation: eddy.se