Publikationer
Resa 1
En resa i tid och rum bland Kungl. Vitterhetsakademiens kulturfastigheter  (häfte)

Författare: ALMGREN, Elisabeth

ISBN: 978-91-7402-365-7

Antal sidor: 50

Utgivningsår: 2007

Serie: Kulturfastigheter 05

Beställningsinformation: KVHAA


Kungl. Vitterhetsakademien äger fem kulturfastigheter i södra Sverige som alla välkomnar besökare. Fastigheterna representerar skiftande epoker och sociala miljöer under ettusenfemhundra år av svensk historia, från forntida försvarsborgar och stormaktsslott till industrialismens borgarhem.

I denna skrift ger Elisabeth Almgren en översikt av kulturfastigheterna och några av dess tidigare invånare presenteras. Följ folk, gårdar och landskap genom tiderna!