Publikationer
Franzen
Familjen Rettig och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

Författare: FRANZÉN, Kristina

ISBN: 91-7402-364-0

Antal sidor: 79

Utgivningsår: 2006

Serie: Kulturfastigheter 04

Beställningsinformation: eddy.se


Ett slott, en patriciervilla och medel till en kulturstiftelse var delar av Herbert och Ing-Marie Rettigs enastående donation till Kungl. Vitterhetsakademien. Grunden till den Rettigska förmögenheten var tobaksindustri och sjöfart, men Herbert Rettigs håg stod inte till näringslivet. I stället vigde han sitt liv åt svensk historia, kultur och hembygdsvård.

Herbert Rettigs tankar på en donation till gagn för vetenskapen tog tidigt form och blev en ledstjärna för en livslång samlar- och dokumentationsgärning, ett intresse som senare också skulle komma att delas av hans maka, Ing-Marie. Kristina Franzén skildrar familjen Rettigs liv från sekelskiftet 1900 och framåt.


Kristina Franzén är fil. dr i kulturgeografi med inriktning på tidigmodern tid och verksam vid Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning.