Publikationer
Borgsby
Kultur och natur i Gråborg och Borgs by på Öland

Författare: ROSÉN, Eje

ISBN: 91-7402-351-9

Antal sidor: 102

Utgivningsår: 2005

Serie: Kulturfastigheter 03

Beställningsinformation: eddy.se


Borgs by, som kom i akademiens ägo 1946, ligger inbäddad i den öländska Mittlandsskogen men omgiven av ett öppet jordbrukslandskap. Byn omnämns i dokument från medeltiden men har troligen anor från järnåldern. Här finns odlad mark, betesmarker med olika slag av betesdjur, blomstande ängsmarker, alvar, samt ädellövskogsområden med ett sjudande fågelliv.

Mitt i allt detta ligger Gråborg med sin mäktiga ringmur – den största av de öländska fornborgarna. Strax intill borgen finns murarna av det som i dag är kvar av S:t Knuts kapell.

Denna skrift är avsedd att förse besökaren med kunskap om det gamla landskapet, dess biologiska arv och äldre brukningsmetoder. Samtidigt är den en vägledning till olika platser och företeelser inom Borgs by.