Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Donationsfonder och andra fonder (4:e omarb. uppl.)

ISBN: 91-7402-229-6

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 211

Utgivningsår: 1996

Serie: Bilaga till årsbok (1996) FONDER

Beställningsinformation: Out of print