Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Stadgar fastställda av regeringen den 26 juni 1975 med ändringar fastställda den 1 december 1988

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1989

Serie: Bilaga till årsbok (1989) STADGAR

Beställningsinformation: Out of print