Publikationer
Den fristående akademiens verksamhet 1974–85

ISBN: 91-7402-171-0

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 98

Utgivningsår: 1986

Serie: Bilaga till årsbok (1986) VERKSAMHET

Beställningsinformation: eddy.se


Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786