Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under Akademiens eller Riksantikvarieämbetets förvaltning  (2:a uppl.)

ISBN: 91-7192-130-3

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 351

Utgivningsår: 1974

Serie: Bilaga till årsbok (1973) FASTIGHETER

Beställningsinformation: eddy.se