Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Fastigheter av antikvarisk karaktär jämte övriga områden ställda under Akademiens eller Riksantikvarieämbetets förvaltning (1:a uppl.)

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1960

Serie: Bilaga till årsbok (1960) FASTIGHETER

Beställningsinformation: Out of print