Publikationer
Porträttmatrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1958

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1959

Serie: Bilaga till årsbok (1959) MATRIKEL

Beställningsinformation: Out of print