Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Donationsfonder och andra fonder (3:e omarb. uppl.)

ISBN: 91-7402-067-6

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 126

Utgivningsår: 1979

Serie: Bilaga till årsbok (1979) FONDER

Beställningsinformation: Out of print