Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Donationsfonder och andra fonder (2:a uppl.)

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1955

Serie: Bilaga till årsbok (1955) FONDER

Beställningsinformation: Out of print