Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Donationsfonder  (1:a uppl.)

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1936

Serie: Bilaga till årsbok FONDER

Beställningsinformation: Out of print


2:a uppl. Se Akademiens årsbok 1955