Publikationer
Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Författare: Hildebrand, Bengt; Engström, M. & Lilliestam, Å. (utg.)

ISBN: 91-7402-227-X

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 240

Utgivningsår: 1992

Serie: Bilaga till årsbok (1992) MATRIKEL

Beställningsinformation: Out of print


Utgivare:

1753–1953 – B. Hildebrand
1954–1990 – M. Engström & Å. Lilliestam