Publikationer
Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1953

Författare: Hildebrand, Bengt (utg.)

ISBN: 91-7402-227-X

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 240

Utgivningsår: 1953

Serie: Bilaga till årsbok (1953) MATRIKEL

Beställningsinformation: Out of print