Publikationer
Medaljer och jetoner slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1986

Författare: Rasmusson, N. L. & Lagerqvist, L. O. (utg.)

ISBN: 91-7402-228-8

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 148

Utgivningsår: 1992

Serie: Bilaga till årsbok (1992) MEDALJER

Beställningsinformation: Out of print


Text och notapparat reviderade med komplettering för åren 1953–1991