Publikationer
Medaljer och jetoner slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753–1953

Författare: Rasmusson, N. L. & Lagerqvist, L. O. (utg.)

ISSN: 0083-6796

Antal sidor:

Utgivningsår: 1953

Serie: Bilaga till årsbok (1953) MEDALJER

Beställningsinformation: Out of print