Publikationer
Abok08
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-381-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 252

Utgivningsår: 2008

Serie: Årsbok 2008

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:


FRANÇOIS-XAVIER DILLMAN, ”Att bränna sina skepp. Om en episod i Snorres Heimskringla”

MERJA KYTÖ, ”Engelskans historia speglad i sina texter”

WLODEK RABINOWICZ, ”Värdejämförelser”

ANDERS JARLERT, ”Tiger en svensk? Tystnader om tysk nationalsocialism i svensk press och i svenska kyrkan 1933–1939”

STURE LINNÉR, ”Hellenismen – en länge missförstådd epok”

NILS-ARVID BRINGÉUS, ”Carl Wilhelm von Sydow som forskarpersonlighet”

ASTRID SÖDERBERGH WIDDING, ”Filmen – det modernas konstform”

MOGENS HERMAN HANSEN, ”Tankar om demokratiets problemer anno 2007”

TORBJÖRN LODÉN, ”Filologi, filosofi och klassiker i kinesisk tradition”

ULF SPORRONG, ”Mälardalen. Från vikingatida hövdingedömen till en kraftfull region i Europagemenskapen”