Publikationer
Abok2007
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-371-8

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 222

Utgivningsår: 2007

Serie: Årsbok 2007

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:


BRITA BERGMAN, ”Det svenska teckenspråket – språk i fyra dimensioner”

MARIA ÅGREN, ”Ett kött. Äktenskap, lag och bibeltolkning i det sena 1600-talets Sverige”

PER-ARNE BODIN, ”Kyrkoslaviska: ett medeltida språk i 2000-talets Ryssland”

JANKEN MYRDAL, ”Folke Dovring och striden kring agrarhistoria 1951–1953”

HEIKKI RÄISÄNEN, ”Kristendom och islam: den ömsesidiga intellektuella utmaningen”

KERSTIN SAHLIN, ”Den goda medborgaren? Om företagens sociala ansvar”

JOHAN HIRSCHFELDT, ”Domstolarna som statsmakt – några utvecklingslinjer”

LENNART ELMEVIK, ”Den fornnordiska gudavärlden speglad i ortnamnen”