Publikationer
Abok06
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-360-8

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 294

Utgivningsår: 2006

Serie: Årsbok 2006

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. förläsningar av:


ANDERS ANDRÉN, ”Ett omöjligt uppdrag? Att arkeologiskt studera nordisk förkristen religion”

KAJ ÅRHEM, ”Katu – ett Mon Khmerfolk i Indokina. Etnografiska reflektioner från pågående fältforskning i Vietnam”

MARIANNE THORMÄHLEN, ”Att forska om systrarna Brontë – mellan myter, texter och kontexter”

OVE BRING, ”Strindberg, folkrätten och unionsupplösningen”

BJÖRN MEIDAL, ”Vad har Strindberg betytt för oss svenskar?”

BO ANDERSSON, ”Aktion och reaktion i Jacob Böhmes dialektiska tänkande. Ett språkligt-retoriskt perspektiv”

DAN BRÄNDSTRÖM, ”Humaniora och samhällsvetenskap i ett Europaperspektiv”

VIGDIS YSTAD, ”Ibsen i vår tid”

CATHARINA RAUDVERE, ”Kultur och religion som politiska argument i dagens Turkiet”

JOHAN SVEDJEDAL, ” ”Alt i en Charakter kommer fram”, C. J. L. Almqvist i Värmland 1824–1825”

HANS JOAS, ”Europe: Its Cultural Values”

TORE JANSON, ”Språken i framtiden”