Publikationer
Abok05
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-350-0

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 328

Utgivningsår: 2005

Serie: Årsbok 2005

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. förläsningar av:


ANNE-MARIE LEANDER TOUATI, ”Antiksamlingen och den kungliga självsynen. Något om antikbruk förr och skulpturstudium i dag”

JOHN MICHAEL KROIS, ”Ernst Cassirer’s Late Philosophy: An Unknown Chapter in Swedish Intellectual History”

GUNNAR ERIKSSON, ”Amason och fjäril. Konstraster i Rudbecks människorsyn”

JOHAN SÖDERBERG, ”Medeltidens globala ekonomiska historia”

ULF TELEMAN, ”Det svenska standardspråkets uppgång – och fall?”

GÖRAN MALMQVIST, ”Makthavare och intellektuella i Kinas historia”

MARIE-LOUISE BACHMAN, ”Schering Rosenhane. Gustaviansk ämbetsman och boksamlare”

BIRGITTA SVENSSON, ” ”Hvadan och hvarthän?” Några reflektioner över kulturarvet efter Viktor Rydberg”

ULF OLSSON, ”Bruket, folkhemmet och den nya utmaningen”

ULF ABEL, ” ”Städse, nu och alltid i evigheters evighet.” Om tidsaspekten i ortodoxin”

TORBJÖRN LODÉN, ”Modernisering och nationell identitet i Kina”

STAFFAN ROSÉN, ”Återförening eller konflikt? Ideologi och nationalism på den koreanska halvön”

JAN HJÄRPE, ”Vad kan vi lära av Irak-krisen? Ett islamalogiskt perspektiv”