Publikationer
Abok03
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-334-9

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 208

Utgivningsår: 2003

Serie: Årsbok 2003

Beställningsinformation: Out of print


Innehåller bl.a. föreläsningar av:


TORBJÖRN LODÉN, ”Myten om det annorlunda Kina”

MATS WIDGREN, ”Historisk geografi i Afrika”

MARGARETA IHSE, ”Det biologiska kulturarvet – landskapets minnen”

OLOF RUIN, ”Att skriva biografier om nutida politiker”

KRISTIAN KRISTIANSEN, ”Monte Polizzo – elymernes hovedstad?”

SVANTE LINDQVIST, ”Harry Martinson och ”Föreningen Atom-Noak u.p.a.” ”

SÖREN HOLMBERG, ”Demokrati”

GREGER ANDERSSON, ”Kammarmusiken – död eller levande”

STIG STRÖMHOLM, ”Akademierna och det moderna projektet”