Publikationer
Arsbok02
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-325-X

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 190

Utgivningsår: 2002

Serie: Årsbok 2002

Beställningsinformation: Out of print