Publikationer
Ab2001
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 

ISBN: 91-7402-314-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 149

Utgivningsår: 2001

Serie: Årsbok 2001

Beställningsinformation: Out of print