Publikationer
Ab2000
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 

ISBN: 91-7402-304-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 196

Utgivningsår: 2000

Serie: Årsbok 2000

Beställningsinformation: Out of print