Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-295-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 192

Utgivningsår: 1999

Serie: Årsbok 1999

Beställningsinformation: Out of print