Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-280-6

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 224

Utgivningsår: 1998

Serie: Årsbok 1998

Beställningsinformation: Out of print