Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-269-5

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 196

Utgivningsår: 1997

Serie: Årsbok 1997

Beställningsinformation: Out of print