Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-253-9

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 167

Utgivningsår: 1995

Serie: Årsbok 1995

Beställningsinformation: Out of print