Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-247-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 170

Utgivningsår: 1994

Serie: Årsbok 1994

Beställningsinformation: Out of print