Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-224-5

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 176

Utgivningsår: 1992

Serie: Årsbok 1992

Beställningsinformation: Out of print