Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-215-6

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 160

Utgivningsår: 1991

Serie: Årsbok 1991

Beställningsinformation: Out of print