Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-206-7

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 164

Utgivningsår: 1990

Serie: Årsbok 1990

Beställningsinformation: Out of print