Publikationer
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 91-7402-200-8

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 143

Utgivningsår: 1989

Serie: Årsbok 1989

Beställningsinformation: Out of print